German
Dutch

Opdruk en contact

Stadt Papenburg

Hauptkanal rechts 68/69

26871 Papenburg

Telefon: +49 4961 820

Telefax: +49 4961 82315

E-Mail: info@papenburg.de

BTW-identificatienummer overeenkomstig § 27a btw-wet: DE 116 960 181

Schuldeisers ID: DE67ZZZ00000104978


De stad Papenburg is een overheidsbedrijf.

Het wordt vertegenwoordigd door burgemeester Jan Peter Bechtluft.

redactie
Verantwoordelijk voor inhoud volgens § 5 Telemediengesetz (TMG) is Heiko Abbas.

De redactionele verantwoordelijkheid voor de internetaanbiedingen van afzonderlijke submenu's van de stad Papenburg ligt bij de respectieve afdelingen en personeelseenheden.


Let op de volgende belangrijke informatie:

Copyright / auteursrecht
De teksten, afbeeldingen, andere inhoud en lay-out en ontwerp die op deze internetpagina's worden gebruikt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Afzonderlijke inhoud, in het bijzonder afbeeldingen die worden gebruikt, kan speciale auteursrechtkennisgevingen bevatten, waarmee rekening moet worden gehouden. Elk gebruik van inhoud of het display op pagina's van derden - zelfs in uittreksels - vereist de voorafgaande goedkeuring van de stad of de houders van speciale rechten.


Een deel van het gebruikte pictogram en beeldmateriaal komt met name uit de volgende bronnen - de oorsprong van de afbeeldingen is dienovereenkomstig gemarkeerd:

Heiner Lohmann
Ute Müller / Nordbild-Media


De technische realisatie werd uitgevoerd met behulp van:

Prof. Dr. Christian Gerth
informaticus
Sun Hill 8
32756 Detmold
www.christiangerth.de


Elektronische communicatie (elektronische toegang)
Er is geen algemene elektronische toegang voor formele instructies, gecodeerde e-mails of elektronische handtekeningen.

Via elektronische post is de elektronische communicatie met de stad Papenburg momenteel alleen open voor niet-juridisch bindende, informele inzendingen.
Voor elektronische handtekeningen is elektronische toegang alleen beschikbaar via de landelijke "EGVP - elektronische juridische en administratieve mailbox".

Op het gebied van administratieve procedures in Niedersachsen wordt de elektronische communicatie bedoeld in § 3a van de wet op de administratieve procedure voor de deelstaat Nedersaksen (NVwVfG) nagestreefd. Daarna is de verzending van elektronische documenten toegestaan, voor zover de ontvanger (Stad Papenburg) hiervoor een toegang heeft geopend. Om technische en organisatorische redenen kunnen op formulieren gebaseerde aanvragen, bezwaren, pleidooien en dergelijke wettelijk alleen per brief of fax worden ingediend - elektronische toegang is tot nu toe alleen geopend voor informele correspondentie of de EGVP-bon.


Voor de vrijgegeven vormvrije e-mails willen we u de volgende informatie geven:

U kunt het e-mailprogramma dat u gebruikt, elektronisch uitwisselen met de stad Papenburg. De centrale e-mail inbox info@papenburg.de en de gedecentraliseerde e-mailadressen van de organisatie-eenheden en contactpersonen staan ​​tot uw beschikking.
Gebruik standaard bestandsindelingen (bijvoorbeeld, doc, xls, ppt, txt, rtf, pdf, jpg, gif, tif, bmp), in geval van twijfel verduidelijkt u de leesbaarheid van bestandsbijlagen vooraf met de ontvanger. E-mails of bijlagen met macro's of uitvoerbare bestanden worden niet geaccepteerd.
Vanwege de omvang van computervirussen en ongevraagd e-mailverkeer, wordt e-mailverkeer beschermd door middel van een virusscanner en spamfilter. Bijlagen met bepaalde indelingen worden geblokkeerd, terwijl andere bestanden kunnen worden geweigerd als er een virusaanval plaatsvindt.
Houd er rekening mee dat elektronisch verzonden berichten grds. onversleuteld worden verzonden via internet. Het is mogelijk dat derden via internet op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het nieuws of dat de inhoud door derden kan worden gewijzigd.
Het is momenteel niet mogelijk om alle vragen die per e-mail worden ontvangen elektronisch te beantwoorden (met name om redenen van gegevensbescherming of -formaliteiten). Vermeld alstublieft uw postadres in uw e-mail.
De mailserver van de stad Papenburg wordt voor officiële doeleinden gebruikt. Het labelen van de geadresseerde met toevoegingen zoals "voor rekening van" of "persoonlijk" kan niet worden toegepast op e-mails, daarom worden inkomende berichten altijd als officieel nieuws beschouwd.

Deze instructies gelden alleen voor communicatie met de stad Papenburg en zijn niet van toepassing op verwijzingen naar aanbiedingen van derden, zoals: B. andere autoriteiten.

Als een e-mail niet kan worden verwerkt (bijvoorbeeld vanwege algemene technische problemen), wordt u door de ontvanger op de hoogte gesteld. Als u vragen heeft over elektronische communicatie met de stad Papenburg, neem dan contact op met de computerservice van de stad Papenburg.

 

Ontkenning

De stad Papenburg doet er alles aan om de juistheid en actualiteit van de op haar eigen pagina's aangeboden informatie te garanderen, evenals koppelingen naar externe websites (links) als onderdeel van haar voortdurende webonderhoud. Begrijp alsjeblieft dat een garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte eigen informatie niet kan worden aanvaard.

Aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door het gebruik / niet-gebruik van informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove schuld.

Een (mogelijk zelfs tijdelijke) wijziging, toevoeging, schrapping of opschorting van de publicatie van pagina's / delen van de pagina's of de volledige website is uitdrukkelijk voorbehouden.

Ondanks een grondig onderzoek vóór de opname van directe / indirecte links naar externe websites (links), heeft de stad Papenburg geen invloed op het huidige / toekomstige ontwerp of de inhoud van externe sites. Om deze reden distantieert de stad Papenburg zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina's, aansprakelijkheid kan niet worden aangenomen.